logo

historia
Które państwo sponsorowało powstanie listopadowe?

Które państwo sponsorowało powstanie listopadowe?
Jedynym państwem, które udzieliło pożyczki Banku Polskiemu w Warszawie do prowadzenia wojny i funkcjonowania rządu była Anglia.
Popularne pytania
Jak dawnej nazywał się Nowy Jork?
Co zrobił car Piotr I, aby zachęcić Rosjan do zasiedlenia Petersburga?
Czy infekcje wirusowe leczy się antybiotykami?
W którym wieku Jagiellonowie rządzili jedną trzecią Europy?
Które produkty oczyszczają żyły?
W którym kraju 3 maja również jest Dniem Konstytucji?
Jak podawano ziemniaki w starożytnej Grecji?
Po jakim czasie w wyniku pożaru samolot zaczyna się topić?
Czyje jest to oko?
Czego nie można robić w brytyjskim parlamencie?
Jak jest po niemiecku “Nie pie*dol!”?
W którym państwie obywatel może posiadać czołg?
Która sieć fast-foodów jest w Rosji najpopularniejsza?
Który mięsień ludzkiego ciała jest najbardziej zapracowany?