logo

zdrowie-medycyna
Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?

Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?
Wbrew powszechnym opiniom w czasie powieszenia skazany niezwykle rzadko umiera wskutek uduszenia, a zgon następuje w wyniku przerwania rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym. Dzieje się tak, gdyż na kręgosłup szyjny działa siła powstająca w momencie, gdy swobodny spadek ciała skazańca zostanie powstrzymany przez sznur. W wyniku tego tułów i kończyny (część ciała znajdująca się poniżej pętli, czyli około 93% masy) siłą bezwładności (tym większą, im dłuższy był sznur użyty do egzekucji) oddziałują na kręgi szyjne. Powoduje to przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego (tzw. skręcenie karku) i zgon. Sporadycznie zdarzały się sytuacje, iż przerwanie rdzenia nie następowało. Bywa to spowodowane zbyt małą długością sznura w połączeniu z niską wagą skazańca lub jego masywną budową (mocne struktury kostne lub silna muskulatura odcinka szyjnego). W takich wypadkach śmierć następuje przez uduszenie, nie jest to jednak uduszenie w sensie potocznym, polegające na zaciśnięciu krtani i odcięciu dopływu powietrza do płuc, co dawałoby skazańcowi nawet kilka minut powolnego, świadomego duszenia się. (wikipedia)
Popularne pytania
Czy w Polsce jest więcej kotów czy psów?
Co to jest?
Jak muzułmanie nazywają Europę?
Z czym można porównać ból porodowy?
Czy bez pomocy Rosji Niemcy były w stanie wygrać wojnę w 1939 i 1940 roku?
Czy bakterie mogą wywołać u człowieka depresje?
W którym roku Szwajcaria wstąpiła do ONZ?
Czego bał się Jaruzelski?
Według legendy św. Brygida zamieniała wodę w .....
W których godzinach wzrasta ryzyko zawału?
Jak jest po węgiersku “dziewczyna”?
Kto nadzorował domy publiczne w III Rzeszy?
Kto podczas II wojny chciał wysterylizować wszystkich Niemców?
Jakie cechy sprawiają, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznaje dany obiekt za planetę?