logo

zdrowie-medycyna
Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?

Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?
Wbrew powszechnym opiniom w czasie powieszenia skazany niezwykle rzadko umiera wskutek uduszenia, a zgon następuje w wyniku przerwania rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym. Dzieje się tak, gdyż na kręgosłup szyjny działa siła powstająca w momencie, gdy swobodny spadek ciała skazańca zostanie powstrzymany przez sznur. W wyniku tego tułów i kończyny (część ciała znajdująca się poniżej pętli, czyli około 93% masy) siłą bezwładności (tym większą, im dłuższy był sznur użyty do egzekucji) oddziałują na kręgi szyjne. Powoduje to przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego (tzw. skręcenie karku) i zgon. Sporadycznie zdarzały się sytuacje, iż przerwanie rdzenia nie następowało. Bywa to spowodowane zbyt małą długością sznura w połączeniu z niską wagą skazańca lub jego masywną budową (mocne struktury kostne lub silna muskulatura odcinka szyjnego). W takich wypadkach śmierć następuje przez uduszenie, nie jest to jednak uduszenie w sensie potocznym, polegające na zaciśnięciu krtani i odcięciu dopływu powietrza do płuc, co dawałoby skazańcowi nawet kilka minut powolnego, świadomego duszenia się. (wikipedia)
Popularne pytania
Jaki smak ma pleśń?
Które miasto miało zostać stolicą Polski po zburzeniu Warszawy w 1944 roku?
Jak się nazywała pierwsza rosyjska stacja kosmiczna?
Gdzie wymyślono szkolną karę klęczenia na grochu?
Jakiej roślinie zawdzięczamy stworzenie Aspiryny?
Co było pretekstem dla aliantów do zerwania stosunków z rządem na uchodźstwie?
Jak najczęściej oszukuje się turystów w Afryce i Azji?
Jak ludzie chronią zwierzęta przed atakiem wilków?
Czy wiesz co przedstawia zdjęcie?
Które nazwisko jest najpopularniejsze w Rosji?
Których potraw nie zobaczymy na chińskim stole?
Co dawniej oznaczało dla Chińczyków pływanie?
Czy gladiatorzy bardziej przypominali zawodników sumo czy boksu?
Co proponował syn Wielopolskiego, aby spacyfikować powstanie styczniowe 1863 roku?