logo

religia-wiara
Kto prowadzi modlitwę w meczecie?

Kto prowadzi modlitwę w meczecie?
Jeśli nie ma stałego przewodniczącego modlitw (imama), wspólnota może (nie jest to konieczne) wybrać taką osobę z własnego grona. Imamem może być tylko mężczyzna, który posiada gruntowną wiedzę religijną, powinien znać Koran na pamięć. W państwowych meczetach imam jest wyznaczany przez rząd, w prywatnych zazwyczaj wyznacza go wspólnota w drodze głosowania. Kobieta może przewodzić modlitwie tylko jeśli w meczecie obecne są same kobiety.
Popularne pytania
Czy istnieje rasa kur, które są całe czarne, mięso mają czarne, a nawet kości i krew?
Jak jest po czesku słowo “dynda”?
Dlaczego w herbie czeskiego miasta Pilzno znajduje się wielbłąd?
Jaką długość ma jelito cienkie człowieka?
Czy w II RP istniała cenzura?
Jakie jest najczulsze miejsce w ciele mężczyzny?
Jak długo Polska mogła walczyć z Niemcami w kampanii wrześniowej 1939 roku?
Jak wyglądała rozmowa ministra Włodzimierza Sokorskiego ze Stalinem?
Jak poznać, że rozmawiamy z socjopatą?
Czy Francuzi i Brytyjczycy zdradzili nas 12 września 1939 w Abbeville?
Ile zapłaciłbyś za obraz na zdjęciu?
Czy pingwiny budują gniazda?
Jakie były cele I wojny dla europejskich mocarstw?
Na czym polega "szczęście Kokury"?