logo

człowiek
Mieszkańców którego państwa Polacy lubią najbardziej?

Mieszkańców którego państwa Polacy lubią najbardziej?
.... Włochów, następni w kolejności są: Hiszpanie, Czesi, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy, Anglicy, Szwajcarzy, Holendrzy, Amerykanie, Francuzi, Irlandczycy, Belgowie, Austriacy, Japończycy, Grecy, Chorwaci, na końcu listy "lubianych" znaleźli się: Niemcy, Litwini, Gruzini, Estończycy i Bułgarzy. Słabo wypadli natomiast: Ukraińcy, Białorusini, Chińczycy, Żydzi i Wietnamcy. Z przewagą ocen niechętnych znaleźli się jedynie: Turcy, Palestyńczycy, Rumuni, Romowie i Rosjanie. Rosjanie kiedyś byli wyżej notowani, odkąd jednak zaatakowali Ukrainę podejście do nich się zmieniło na niekorzyść. Najwięcej w stosunku do ubiegłego roku zyskali Amerykanie i Niemcy. (źródło: CBOS, 2015)
Popularne pytania
Jaka prosta czynność podczas wykładu pomaga w jego zapamiętaniu?
Czy fluor zawarty w paście do zębów może zabić człowieka?
Jak widzą koty?
Co znajduje się w kiepskiej jakości szynce?
Których gatunków ptaków jest w Polsce najwięcej?
Jaki procent swojego życia koty przesypiają?
Jaka siła sprawiła, że w rdzeniu Słońca doszło do zapoczątkowania syntezy jądrowej?
Jakie są objawy zatrucia nikotyną?
Czy populacja niedźwiedzi polarnych rośnie czy maleje?
Jak nazywał się pierwszy samolot amerykańskiego prezydenta?
Czy makaron jest tuczący?
Czy Hitler chciał stworzyć "społeczeństwo otwarte"?
Z jakich wzorców czerpał Lenin organizując ludobójstwo własnego narodu?
Co wkładano zmarłym chińskim eunuchom do trumien?