logo

fizyka
Czy telefony komórkowe przyciągają pioruny?

Czy telefony komórkowe przyciągają pioruny?
Telefon komórkowy działa dzięki falom elektromagnetycznym, których częścią jest pole elektryczne powodujące jonizację otoczenia działającego telefonu (również anteny operatora). Tak zjonizowane środowisko może "przyciągać" pioruny. Dzisiejsze telefony są wprawdzie mocno zoptymalizowane to jednak podczas burzy najlepiej je wyłączać. Należy również pamiętać, że nawet podczas czuwania telefon od czasu do czasu łączy się ze stacją bazową, podczas nawiązywania połączenia wykorzystywana jest maksymalna moc urządzenia. Podobnie jak telefon działa również zapalona świeczka, która podobnie jak telefon komórkowy jonizuje powietrze. Co ciekawe kiedyś wierzono, że zapalona gromnica chroni przed piorunami :)
Popularne pytania
Co jedli podczas wspinaczki pierwsi zdobywcy Mount Everestu?
W której fabryce w USA robotnicy pracowali z nieukrywaną radością?
Ilu obecnie na świecie żyje potomków Hitlera?
W którym miejscu na świecie planowano w XIX wieku odbudować Polskę?
Ile min jest w stanie zrobić koń?
W którym kraju wynaleziono ketchup?
Ile dni bez sztucznego światła potrzebuje człowiek, aby zegar biologiczny powrócił do naturalnego rytmu?
Jaki procent Polski opanował Wehrmacht do 17 września 1939 roku?
Czy niektórzy posłowie II RP wsparli Armię Czerwoną w wojnie z Polską 1920 roku?
Co w języku chińskim oznacza zwrot fejsbuk?
Czy Niemcy chcieli utworzyć Unię Europejską już w 1914 roku?
Jakiego rodzaju ładunki wybuchowe stosowane są najczęściej przez terrorystów w Europie Zachodniej?
Co w XVI wieku oznaczało słowo “dziwka”?
Jak zneutralizować zapach papierosów z ust?