logo

psychologia
Jakie są objawy dysgrafii?

Jakie są objawy dysgrafii?
Dysgrafia jest powiązana z afazją motoryczną, czyli utratą zdolności produkowania mowy zrozumiałej dla innych. Może występować jako tzw. dysgrafia głęboka, w której osoba dotknięta tym zaburzeniem ma kłopoty z zapisywaniem słów nieistniejących lub nieznanych, a także może popełniać błędy semantyczne. Specyficzną formą dysgrafii jest dysgrafia leksykalna. Osoba na nią cierpiąca potrafi zapisywać słowa, ale czyni to w sposób zbliżony do zapisu fonetycznego, np. wyraz 'chleb' może zostać zapisany jako 'hlep', co skutkuje popełnianiem wielu błędów ortograficznych. Ze względu na to, że niektóre języki, np. angielski, charakteryzują się dużą rozbieżnością pomiędzy formą pisaną danego słowa a jego wymową, sytuacja osób z dysgrafią funkcjonujących w kręgach kulturowych, gdzie takie języki są powszechnie używane, jest zwykle dużo bardziej dokuczliwa. Objawy dysgrafii:
- niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń, niekształtność liter,
- niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów (zróżnicowanie wielkości),
- nierównomierne zagęszczenie pisma,
- niejednolite położenie pisma (nachylenie liter),
- litery "drżące" o niepewnej linii. (źródło: psychologia.apl.pl)
Popularne pytania
Ile kilogramów bakterii zawiera ciało dorosłego człowieka?
Gdzie tu jest błąd? "Polacy umią się bawić."
Dlaczego w lipcu 1944 roku Niemcy wstrzymali deportacje węgierskich Żydów?
Jaki kolor uzyskamy mieszając czerwony z żółtym?
Czy dezodoranty ograniczają wydzielanie potu?
Ilu mieszkańców ma Re­pu­bli­ka Chiń­ska?
Co uratowało wieloryby przed zagładą?
Co jest cięższe - litr wody czy litr benzyny?
Która piramida jest największa?
Dlaczego w Chinach kobiety nie mogły uczyć się sztuk walki?
Jaki produkt spożywczy oprócz miodu nigdy się nie psuje?
Dlaczego niektórzy ludzie potrafią przyciągać metalowe przedmioty do swojego ciała?
Jak skutecznie zniechęcić nastolatków do przebywania w lokalu?
Co było powodem 70 proc. niemieckich strat podczas bitwy o Moskwę na przełomie 1941 i 42 roku?