logo

człowiek
Odsetek kobiet odwiedzających Pornhub na całym świecie w roku 2016

Odsetek kobiet odwiedzających Pornhub na całym świecie w roku 2016
Popularne pytania
Co było powodem rezygnacji z wprowadzenia do sprzedaży konserw mięsnych w 1972 roku?
Co przedstawia fresk Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie?
Jak wyglądały indiańskie papierosy?
Czy można zamrażać to, co zostało wcześniej rozmrożone?
Jaki procent Nowego Jorku stanowią tereny zielone?
Jak skończył życie ostatni cesarz dynastii Song?
W którym europejskim kraju można było wylicytować staruszka na dochowanie?
W którym roku Niemcy uznali granicę na Odrze i Nysie?
Jaki procent Niemców należało do NSDAP w 1945 roku?
Czy skłonności pedofilskie mogą być efektem guza mózgu?
Ile lat przesypia przeciętny człowiek w ciągu całego życia?
Jak wysoka jest najwyższa zjeżdżalnia wodna świata?
Na jakiej wysokości znajduje się najwyżej położona obrotowa restauracja?
Ile obwodu w talii stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia?