logo

historia
Skąd się wziął polski złoty?

Skąd się wziął polski złoty?
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku nowy sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nową walutę. Zaczęto także zastanawiać się nad jej nazwą. Rozważano różne opcje takie jak m.in. lech czy pol. Ostatecznie zdecydowano się na złotego z uwagi na to, że waluta została oparta na parytecie złota. Wartość 1 złotego ustalono na 9/31 grama, czyli około 0,29 uncji czystego złota.
Popularne pytania
Czy ludzie inteligentni mają statystycznie mniej czy więcej przyjaciół niż przeciętne osoby?
Czy im wyżej położona jest miejscowość, tym większe dawki naturalnego promieniowania pochłaniamy?
W którym roku w Polsce dokonano ostatniej publicznej egzekucji?
Czy cytryny odstraszają pająki?
Co było większym koszmarem I RP - liberum veto czy wybór króla poprzez elekcję?
Mieszkańców którego państwa Polacy lubią najbardziej?
Co było powodem 70 proc. niemieckich strat podczas bitwy o Moskwę na przełomie 1941 i 42 roku?
Czym się różnią sprzedawane w sklepie jajka od kur z wolnego wybiegu i chowu klatkowego?
Jak jest po niemiecku “Pocałuj mnie w dupę!”?
Ile bąków dziennie puszcza przeciętny zdrowy człowiek?
Co to jest Obselitofobia?
Która niemiecka firma dostarczała gaz Cyklon B do komór gazowych?
Co sprawiło, że Litwini w 1939 roku z państwa wrogiego stali się państwem przyjaznym?
Z jaką prędkością może biec królik?