logo

geografia
Jak powstaje i z czego składa się chmura?

Jak powstaje i z czego składa się chmura?
Chmura składa się z unoszących się w powietrzu lekkich cząsteczek i z niewidocznej pary wodnej (widoczną dopiero gdy skondensuje się w drobinkach pyłu). Chmura tworzy się wtedy, gdy ciepłe i wilgotne powietrze wędruje do góry, podczas tej wędrówki ochładza się i zawarta w nim para wodna ulega skropleniu. W wyniku działania prądów powietrza (trochę wieje na tej wysokości) kropelki zaczynają się zderzać i łączyć wokół mikroskopijnych cząstek np: pyłków kurzu, podczas zderzeń powstają większe krople i tak w dużym uproszczeniu powstaje widoczna chmurka.
Popularne pytania
Kto wymyślił wycieraczki samochodowe?
lle wynosi śmiertelna dawka kofeiny, która znajduje się w kawie lub herbacie?
Która z potraw w McDonaldzie jest bardziej tucząca, sałatka czy hamburger?
Gdzie znajduje się Muzeum Słoniny?
Dlaczego człowiek cierpi z powodu choroby morskiej i lokomocyjnej?
Po których kierunkach studiów są mniejsze szanse znalezienia pracy?
Ilu pasażerów z najtańszymi biletami (3 klasy) przeżyło katastrofę Titanica?
Dlaczego wyniki googla są tak nietrafne?
Czy Hitler w 1933 roku przywrócił w Niemczech demokrację?
Czy na Antarktydzie wybudowano jakiś kościół?
Które zwierzęta, oprócz kotów, mruczą kiedy są zadowolone?
Czy mózg postrzega wszystko, co artystyczne jako bardziej wiarygodne?
Który pokarm jest najdłużej trawiony przez żołądek?
Czy wśród Minionków są dziewczynki?