logo

fizyka
Dlaczego dolne warstwy śniegu na chodniku ulegają zlodowaceniu?

Dlaczego dolne warstwy śniegu na chodniku ulegają zlodowaceniu?
Osoby chodząc po chodniku wywierają nacisk, z tego powodu pojawia się ciśnienie i śnieg w dolnych warstwach zaczyna się topić, następnie ponownie zamarza. Podobne zjawisko zachodzi w lodowcach, dolne warstwy w wyniku ciśnienia górnych warstw sprawia, że lodowiec staje się plastyczny i zaczyna płynąć. Ciśnienie musi być odpowiednio wysokie, wymaga kilkunastu metrów lodu. Dodatkowo tarcie między lodowcem a podłożem oraz ciepło geotermalne Ziemi zwiększa ilość wody między lodowcem a podłożem, co usprawnia spływanie lodowca.
Popularne pytania
Gdzie wybudowano pierwszą linię kolejową wysokich prędkości w Europie?
Jak kiedyś wyglądało menu przeciętnej polskiej rodziny?
Jak w pierwszej polskiej encyklopedii (rok wydania 1745) opisany był koń?
Jak poprawnie się pisze: kąto czy konto?
Jak zwalczyć bezsenność?
Co znajduje się na zdjęciu?
Która pozycja podczas snu jest najpopularniejsza?
Czyje spodnie prał Al Capone?
Czy Niemcy chcieli utworzyć Unię Europejską już w 1914 roku?
Które nazwisko jest w Czechach najpopularniejsze?
Jakiego koloru ogień jest gorętszy - czerwony czy niebieski?
Jak rozwód wpływa na tuszę mężczyzny?
Który z przywódców państw bloku wschodniego postawił się Stalinowi?
W którym miesiącu najlepiej zajść w ciążę?