logo

transport
Czy kapitan podczas lotu może aresztować pasażera?

Czy kapitan podczas lotu może aresztować pasażera?
Tak, kapitan po zamknięciu drzwi samolotu ma na pokładzie władzę absolutną. Może aresztować pasażera, który według jego opinii stanowi zagrożenie, w tym celu może zarządzić lądowanie na najbliższym lotnisku i przekazać delikwenta policji.
Popularne pytania
Czy ściąganie na klasówce jest przestępstwem?
Co wkładano zmarłym chińskim eunuchom do trumien?
Jakie plusy ma picie kawy?
O którym Polaku wspominał prezydent Chin?
Ile wynosi średnie opóźnienie pociągów w Japonii?
Kto wprowadził podatek od brody?
Czy większość morderców to osoby chore psychicznie?
Co to jest?
Który z Amerykanów miał kandydować na prezydenta Polski w 1990 roku?
Ile wynosi miesięczny koszt utrzymania uchodźcy w Polsce?
Czy marchewka szkodzi królikom?
Czy przeciętni Niemcy wiedzieli o Holokauście?
Jak się pisze: na pewno czy napewno?
Które owoce zmniejszają apetyt?