logo

chemia
Dlaczego sól topi lód?

Dlaczego sól topi lód?
Sól dyfunduje w lód i narusza jego strukturę krystaliczną. Pojawiają się defekty sieci krystalicznej, w związku z czym, łatwiej jest rozerwać wiązania tej sieci. Potrzebna jest zatem do tego mniejsza energia. Ponieważ miarą temperatury powietrza czy lodu jest zaś średnia energia kinetyczna cząstek tworzących, fakt ten oznacza, iż sieć taka przestaje być stabilna w niższej temperaturze (przy mniejszej energii). (źródło: jakubw.pl)
Popularne pytania
Dlaczego Rosjanie pozwolili Gierkowi na zadłużanie PRL-u?
Jaki odsetek ludzi w Estonii ma niebieskie oczy?
Z jakiego materiału wykonywano kiedyś struny skrzypiec?
Czy jedzenie wieczorem sprzyja otyłości?
Gdzie po I wojnie światowej mieszkało więcej Polaków, w Rosji czy Niemczech?
Jakimi słowami Piłsudski zwrócił się do Ukraińców w maju 1921 roku?
Które zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie?
Co oznacza słowo “aksjomat”?
Co według twórców Unii Europejskiej miało być jej spoiwem?
Czy nasza waga zależy od wagi naszych rodziców?
Która z tych firm i marek powstała w PRLu?
Co oznacza ten rysunek?
Czy podczas II wojny Brytyjczycy w obawie przed brakiem żywności masowo uśmiercali swoje zwierzęta domowe?
Gdzie znajduje się najdłuższa linia tramwajowa Europy?