logo

fizyka
Jak powstaje echo?

Jak powstaje echo?
Zjawisko echa powstaje w wyniku odbicia się fal dźwiękowych od przedmiotów. Można je zaobserwować gdy wyemitowana fala akustyczna zostaje odbita od przedmiotów dużych rozmiarów, np. krzyk odbity od ściany. Wtedy to padająca fala zostaje odbita od powierzchni przedmiotu i powraca do ucha obserwatora po pewnym czasie, przez to obserwator ma wrażenie niejako powtórzenia się dźwięku. Jednak nie każde odbicie się fali akustycznej od przedmiotów powoduje powstanie wrażenia fali akustycznej. Echo jest najlepiej rejestrowane na dużych przestrzeniach, gdzie przedmioty, od których dźwięk się odbija, także są duże. W przypadku pomieszczeń ściany są zbyt blisko siebie, aby można było usłyszeć wrażenie powtórzenia się dźwięku. Aby usłyszeć echo, odległość czasowa pomiędzy wyemitowaną, a powracającą, odbitą falą powinna wynosić ok. 0,1. Wartość ta wynika z rozdzielczości słuchowej naszego narządu słuchu. Korzystając z wartości prędkości dźwięku, można ten czas łatwo przeliczyć na odległość, która wynosi ok. 17 metrów. Tak więc w takiej odległości minimalnej powinna znajdować się przeszkoda, jeśli chcemy zarejestrować echo. W przypadku mniejszej odległości wyemitowany i odbity dźwięk zleją się w jedną całość i nie usłyszymy echa. Dlatego też bardzo często w przypadku koncertów przeprowadzanych w wielkich salach, wykłada się ich ściany materiałem pochłaniającym dźwięki.(źródło: nafizyke.bloog.pl )
Popularne pytania
Które miasto było najczęściej odwiedzane w 2014 roku?
Co w internetach oznacza skrót “imho”?
Gdzie odkryto najstarszy bumerang świata?
O ile sterydy mogą zwiększyć mięśnie?
Gdzie jest więcej bocianów: w Polsce, Rosji czy Hiszpanii?
Czy po ukąszeniu węża należy wyssać jad z rany?
Czy pestki niektórych owoców są szkodliwe?
Czy USA miał rządzić niemiecki król?
Ile snów w ciągu nocy ma przeciętny człowiek?
Kiedy pojawił się pierwszy wirus komputerowy?
Jak duży może być karp?
Czy rząd polski we wrześniu 1939 roku prosił Rosjan o pomoc materiałową?
Ile osób zmarło z głodu w Chinach w wyniku kampanii wielkiego skoku?
Jak w starożytnym Rzymie traktowano aktorów?