logo

fizyka
Jak powstaje echo?

Jak powstaje echo?
Zjawisko echa powstaje w wyniku odbicia się fal dźwiękowych od przedmiotów. Można je zaobserwować gdy wyemitowana fala akustyczna zostaje odbita od przedmiotów dużych rozmiarów, np. krzyk odbity od ściany. Wtedy to padająca fala zostaje odbita od powierzchni przedmiotu i powraca do ucha obserwatora po pewnym czasie, przez to obserwator ma wrażenie niejako powtórzenia się dźwięku. Jednak nie każde odbicie się fali akustycznej od przedmiotów powoduje powstanie wrażenia fali akustycznej. Echo jest najlepiej rejestrowane na dużych przestrzeniach, gdzie przedmioty, od których dźwięk się odbija, także są duże. W przypadku pomieszczeń ściany są zbyt blisko siebie, aby można było usłyszeć wrażenie powtórzenia się dźwięku. Aby usłyszeć echo, odległość czasowa pomiędzy wyemitowaną, a powracającą, odbitą falą powinna wynosić ok. 0,1. Wartość ta wynika z rozdzielczości słuchowej naszego narządu słuchu. Korzystając z wartości prędkości dźwięku, można ten czas łatwo przeliczyć na odległość, która wynosi ok. 17 metrów. Tak więc w takiej odległości minimalnej powinna znajdować się przeszkoda, jeśli chcemy zarejestrować echo. W przypadku mniejszej odległości wyemitowany i odbity dźwięk zleją się w jedną całość i nie usłyszymy echa. Dlatego też bardzo często w przypadku koncertów przeprowadzanych w wielkich salach, wykłada się ich ściany materiałem pochłaniającym dźwięki.(źródło: nafizyke.bloog.pl )
Popularne pytania
Co może znacząco poprawić kondycję psychiczną mężczyzny?
Ile kosztował najtańszy samochód świata?
W których polskich miastach mieszkał Lenin?
Czy czekolada była kiedyś lekarstwem?
Jak w III Rzeszy miały wyglądać święta Bożego Narodzenia?
Dlaczego Deng Xiaoping zdobył władzę?
Co było ulubioną rozrywką cara Piotra I Wielkiego?
Jak naukowcy sprawdzają, co jedli nasi przodkowie?
Czy w starożytnej Grecji stosowano kary publicznego golenia krocza?
Czy wielkość penisa ma związek z takim cechami jak wzrost, rozmiar stopy czy wskaźnik masy ciała (BMI)?
Jak usunąć niewielkie rysy z mebli z ciemnego drewna?
Co to jest rhinotillexomania?
Kto jest skłonny wydawać więcej pieniędzy: ludzie szczęśliwi czy pogrążeni w depresji?
W którym sporcie zawodnicy tracą najwięcej zębów?