logo

zdrowie-medycyna
Kto jest bardziej narażony na otyłość: kobiety biedne czy bogate?

Kto jest bardziej narażony na otyłość: kobiety biedne czy bogate?
Z badań wynika, że biedne kobiety są bardziej narażone na otyłość, natomiast odwrotnie jest w przypadku mężczyzn. Wynika to zapewne z tego powodu, że kobiety których mąż dobrze zarabia nie muszą pracować i mają więcej czasu dla siebie i dzieci.
Popularne pytania
Po jakim czasie psy zapominają komendę?
W jakim wieku dziecko zaczyna rozpoznawać się w lustrze?
Jakie korzyści uzyskała Polska po bitwie pod Grunwaldem?
Co zamarznie szybciej: ciepła czy zimna woda?
Która polska uczelnia znalazła się w pierwszej setce najlepszych na świecie?
Co jest zapalnikiem bomby termojądrowej?
Ilu amerykańskich prezydentów było kawalerami?
Czy nasza twarz widziana w lustrze jest taka w rzeczywistości?
Jak czułe są ludzkie receptory ciepła i zimna?
Jak zneutralizować zapach papierosów z ust?
Jaki był nr telefonu do wynalazcy telefonu Aleksandra Bela?
Czy alianci zakładali wojnę o Polskę z Rosją w 1945 roku?
Czy samobójstwa są zaraźliwe?
Ile żołnierzy może zmobilizować chińska armia?