logo

fizyka
Jakiego koloru jest światło słoneczne?

Jakiego koloru jest światło słoneczne?
Światło słoneczne jest .... białe. Jeśli światło słoneczne przepuścimy przez szklany pryzmat poznamy jego tajemnice. W wyniku tego eksperymentu światło ulegnie rozszczepieniu i zobaczymy tęczę barw (widmo światła). Każda barwa ma swoją określoną długość fali (od najdłuższej - czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy).
Popularne pytania
Jaką karę najczęściej stosowano wobec wrogów politycznych w początkach polskiej państwowości?
Czego nie potrafiły pierwsze bankomaty?
Jakie zwierzę żyjącie na Ziemi ma największe oczy?
Których terenów domagał się Stalin od aliantów pod koniec wojny?
Co pies robi w muzeum?
Który z drapieżników nabija swoje ofiary na druty kolczaste?
W którym roku zoofilia została zakazana w Skandynawii?
Która przejażdżka w parku rozrywki w Europie uznana została za najlepszą?
Czy najmłodsze dziecko w rodzinie ma z reguły wyższy iloraz inteligencji od swojego rodzeństwa?
Czy ślimaki rodzą się ze swoimi muszlami?
Czy każdorazowe wyszukiwanie w Googlu generuje do atmosfery aż 7 gramów dwutlenku węgla?
W których godzinach człowiek jest najbardziej kreatywny?
Czy mężczyzna może się bać kobiecych piersi?
Czy im więcej wydajesz na wesele, tym większe prawdopodobieństwo, że małżeństwo skończy się rozwodem?