logo

religia-wiara
Gdzie jest więcej chrześcijan - w Niemczech czy Chinach?

Gdzie jest więcej chrześcijan - w Niemczech czy Chinach?
Więcej chrześcijan jest w Chinach, szacuje się, że jest ich w Kraju Środka 100 do nawet 150 mln (2020). Prognozy w 2035 roku mówią o ponad 260 mln. Nieporównywalnie więcej niż w Niemczech, gdzie chrześcijan z roku na rok ubywa.
Popularne pytania
W którym miejscu na Ziemi wieją najsilniejsze wiatry?
Jaki procent Polaków od 15 do 50 roku życia posiada tatuaż?
Dlaczego Polacy nie pomogli Czechosłowacji w 1938 roku?
Czy mieszkańcy Izraela wyznania mojżeszowego nie mogą dłubać w nosie w trakcie szabatu?
W którym kraju podczas II wojny ćwiczył niemiecki Afrika Korps?
Czy wszystkie rasy kotów domowych mają ogony?
Czy istnieją w kosmosie miejsca, w których nie ma zupełnie nic?
Kiedy student węgierskiej państwowej uczelni musi zapłacić za studia?
Na jaką chorobę cierpiał Fryderyk Chopin?
Od którego roku londyńskie ścieki przestały śmierdzieć?
Czy istnieją ludzie, którzy nie widzą tylko twarzy?
Jak jest po japońsku “poproszę też siatkę”?
Co było najczęstszym powodem śmierci przebywających na morzu marynarzy w XIX wieku?
Dlaczego okna samolotów są okrągłe lub zaokrąglone?