logo

natura
Czy krowie kupy i bąki są głównym powodem ocieplania się klimatu?

Czy krowie kupy i bąki są głównym powodem ocieplania się klimatu?
Tak, nie ma co do tego wątpliwości, krowie kupy i bąki są jednym z głównych powodów ocieplania się klimatu.
Popularne pytania
Czym się różni woda miękka od twardej?
W których sklepach Polacy kradną najwięcej?
Jak się pisze “01 I 2015” czy “01.I.2015”?
Jaki język jest używany przez największą liczbę ludzi na świecie?
Jak podawano ziemniaki w starożytnej Grecji?
Czego żądali Rosjanie od Wielkiej Brytanii i Francji w 1939 roku?
Jak długo można przeżyć bez snu?
Kiedy Afroamerykanie osiągnęli w USA pełnię praw?
Który niedźwiedź jest największy?
Co było ceną "sojuszu" Chin z ZSRR w 1950 roku?
W którym kraju jako pierwszym odbyły się wolne wybory po 1989 roku: Węgry, Rumunia, Czechosłowacja, Bułgaria, Mongolia, Polska?
Ile kilometrów mają Rosjanie do granicy USA?
Jakiego światła liście prawie wcale nie pochłaniają?
Co podczas rewolucji francuskiej oznaczał okrzyk "Konstytucja! Konstytucja!"?