logo

wojna
Zasięg zniszczeń japońskich miast spowodowanych amerykańskimi nalotami dywanowymi z użyciem bomb zapalających (II wojna)

Zasięg zniszczeń japońskich miast spowodowanych amerykańskimi nalotami dywanowymi z użyciem bomb zapalających (II wojna)
Miast japońskie miały głównie zabudowę drewnianą.
Popularne pytania
Który z polityków powiedział, że "Polskę trzeba załatwić"?
O której godzinie ludzie najczęściej budzą się w nocy?
Z jakimi jadalnymi roślinami spokrewniony jest tytoń?
Ile liści traci dąb w ciągu całego roku?
W którym państwie serwuje się jajka gotowane w ludzkim moczu?
Z jakiego powodu jedno z krakowskich wzniesień nazywa się "Hujowa Górka"?
Ile dziennie powinno się pić herbat?
Ilu bogów jest czczonych przez ludzkość?
Wieczorem jesteśmy wyżsi czy niżsi?
Co sojusznicy sugerowali Polsce w 1939 roku?
Gdzie żyje statystycznie największy odsetek ludzi z depresją?
Przez ile minut statystyczny mężczyzna słucha kobiety?
Dlaczego błyskawica i grzmot nie pojawiają się w tym samym momencie?
Czy Polska współpracowała z Niemcami zajmując w 1938 roku Zaolzie?