logo

wojna
Niemieckie rozporządzenie w okupowanej Polsce, Radom 1941. Żydzi z Austrii, rola Judenratów

Niemieckie rozporządzenie w okupowanej Polsce, Radom 1941. Żydzi z Austrii, rola Judenratów
Obszerne cytaty z artykułu Adama Rutkowskiego: "Martyrologia, walka i zagłada ludności żydowskiej we dystrykcie radomskim podczas okupacji hitlerowskiej" (zamieszczonego w "Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego", W-wa lipiec-grudzień 1955 r. Nr 15-16).
----------
s. 93 [Wysiedlenie Żydów z Wiednia]: "W lutym, marcu i kwietniu 1941 r. przybyło z Austrii do Generalnej Guberni łącznie 10 transportów Żydów po 1.000 osób każdy. [...]
Jak wynika z zachowanych dokumentów, szczególnie osławiony Judenrat ostrowiecki przyczynił się do rychłego "pozbycia się" ze swego terenu niewygodnych wysiedleńców wiedeńskich, nie omieszkując przy tym jednak zbyt pieczołowicie zaopiekować się ich dobytkiem, bagażami, walizkami (5.000 sztuk) itd."
s. 94:
"Mieszkańcy Wiednia znaleźli się nagle w małych mieścinach, a nawet zapadłych wioskach, w nader prymitywnych warunkach, gnieżdżąc się w izdebkach kurnych chałup wiejskich lub nawet stodołach. Utrzymywali się z zamiany przywiezionych rzeczy, zwłaszcza odzieży, na żywność. Niektórzy z nich otrzymywali w dalszym ciągu paczki żywnościowe i inne od swych "aryjskich" przyjaciół i krewnych z Austrii. Wśród wysiedleńców była też znaczna liczba przedstawicieli wolnych zawodów (lekarze, dentyści, inżynierowie itd.) a między nimi spora rzesza bardzo wybitnych jednostek: profesorów, naukowców. Nagminnym zjawiskiem była w pierwszym okresie wędrówka wiedeńczyków ze wsi do wsi i małych osad do większych miejscowości. Wprowadzało to zamęt i wyczerpywało skromne mimo wszystko zasoby nieszczęsnych wysiedleńców. [...] Na podkreślenie zasługują częste stosunkowo fakty (np. w powiecie opatowskim) występowania miejscowych chłopów w obronie "swoich" wiedeńczyków, zwłaszcza lekarzy i ich rodzin, domagających się pozostawienia ich w spokoju na miejscu. Oddawali im swoje chałupy i zaopatrywali w artykuły żywnościowe. W niektórych wsiach nawet wójtowie, pod naciskiem miejscowych chłopów, specjalnie interesowali się losem Żydów wiedeńskich, udzielając im daleko idącej pomocy".
s. 96:
"Jak wykazują dokumenty, akcję wysiedleńczą z Jędrzejowa spowodował swymi sugestiami wobec hitlerowców miejscowy Judenrat [...]. Wysiedlenie objęło nie tylko uchodźców, ale po prostu miejscową i przybyłą biedotę, której Judenrat chciał się pozbyć z Jędrzejowa, aby zaoszczędzić sobie trudu organizowania dla niej bodaj namiastek opieki społecznej".

https://twitter.com/Zebrowski_NSZ/status/1709943914902515743
Popularne pytania
Jak pogoda wpływa na nasze zdrowie?
Co przenosi więcej wirusów: kichnięcie czy podanie ręki na powitanie?
Ile lat ma najstarsza piosenka o miłości?
Czy im większe piersi, tym więcej pokarmu ma karmiąca kobieta?
Jaki odsetek mężczyzn myli przyjazne zachowanie kobiety z flirtem?
Kto byłby bogatszy: John D. Rockefeller czy Bill Gates?
Który rządzący zakazał mówienia na kobiety "panna"?
Czy Polak posiadający prawo jazdy kategorii B może kierować motocyklami?
Jak nazywał się pierwszy samolot amerykańskiego prezydenta?
Jak długo może trwać miłość według przeprowadzonych badań na ludzkich hormonach?
Ile potrzeba komarów, by wyssać całą krew z człowieka?
Jak ocenić jakość lodów?
Który polityk został “Człowiekiem Roku” magazynu Time w 1938 roku?
Jak w prosty sposób ćwiczyć pamięć?