logo

historia
Mapa Cesarstwa Wschodniorzymskiego w 641 r. po śmierci cesarza Herakliusza. Przed atakiem islamistów


Popularne pytania
Czy noże można myć w zmywarce?
Z czego powstają polarowe bluzy?
Na jaką odległość widzi człowiek?
Kto wcześniej przyjął chrzest - Ruś czy Polska?
Które europejskie stolice, z wyjątkiem Watykanu i Rzymu, znajdują się najbliżej siebie?
Czy samice reniferów mają poroże?
Jaki procent zamordowanych w Katyniu stanowili oficerowie WP?
Kto płacił większe podatki: niewolnik w starożytnym Rzymie czy mieszkaniec Unii Europejskiej?
W którym roku Żoliborz stał się częścią W-wy?
Który dygnitarz III Rzeszy został odznaczony orderem Lenina?
Czy odnotowano kiedyś, aby wodospad Niagara zamarzł?
W którym roku Szwajcaria wstąpiła do ONZ?
Kiedy pojawiły się pierwsze prezerwatywy?
Jak mogą odnosić się do siebie brytyjscy posłowie?