logo

człowiek
Wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI) obu Ameryk, 2021-2022


Popularne pytania
Kto miał więcej ludności w pierwszej połowie XVII wieku - Anglia czy I RP?
Ile broni palnej przypada na 100 Niemców, a ile broni przypada na 100 Polaków?
Czy miłość jest całkowicie niezależna od nas?
Jak pić w kosmosie?
Do jakiej wysokości w Himalajach można spotkać zwierzęta?
Czy wszystkie rasy psów mają tego samego wspólnego przodka?
Która z wymienionych piramid jest największa?
Od którego roku życia człowieka zaczyna się wiek przedstarczy?
Czy picie ludzkiej krwi jest bezpieczne dla zdrowia?
Jaka kara groziła palaczom tytoniu w Europie w XVII wieku?
Który rodzaj pizzy jest w Polsce popularniejszy - Pepperoni czy Margerita?
Czy ziemniaki są trujące?
Dlaczego Brytyjczykom zależało na powstaniu państw bałtyckich po I wojnie?
Co się stanie, gdy kotu obetnie się wąsy?