logo

wojna
Badanie 85 proc. niemieckich żołnierzy, którzy odmówili wykonywania egzekucji na cywilach podczas II wojny światowej

Badanie 85 proc. niemieckich żołnierzy, którzy odmówili wykonywania egzekucji na cywilach podczas II wojny światowej
Najczęstszy wynik: brak kary. Żaden z nich nie otrzymał kary śmierci. Jeden został tymczasowo skazany na pobyt w obozie koncentracyjnym, gdzie zachował stopień i żołd oficerski.

https://www.jstor.org/stable/1429971
Popularne pytania
Dlaczego w Wielkiej Brytanii są inne wtyczki?
Jak zaborcy próbowali skusić Polaków po rozpoczęciu I wojny w 1914 roku?
Z czego powstaje żelatyna?
Ile wspólnych genów ma banan i człowiek?
Ile trwa ciąża?
Z jakiego powodu hotel Burdż al-Arab w Dubaju miał zostać zburzony?
Jak długo należy przebywać pod wodą, aby podwodny ślub wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa?
Jaką karę najczęściej stosowano wobec wrogów politycznych w początkach polskiej państwowości?
Jak szybko robot układa kostkę Rubika?
Jaką nazwę nosiły Katowice w okresie od 9.03.1953 do 20.12.1956?
Jaki prezent wręczył Stalin Hitlerowi po IV rozbiorze Polski?
Dlaczego pod zaborami Polacy nie ulegli germanizacji?
Czy strach można wyłączyć?
Czy uczeń w klasie przyciągany jest przez tablicę?