logo

geografia
Typy klimatu w Austrii w/g Köppena


Popularne pytania
Czy nowa ekoreligia ma swoje źródło w innej religii?
Kto był pierwszą ofiarą niemieckich komór gazowych?
Jaką gwarancję na buty daje znany szewc?
Jak rozwiązać problem przez sen?
Gdzie było więcej ludzi, na Księżycu czy na dnie Rowu Mariańskiego?
Ile mierzy przeciętny członek w stanie spoczynku?
Czy tygrysy zamieszkują Afrykę?
Ile kubków smakowych znajduje się na języku?
Jak do swoich żołnierzy mówił T.Kościuszko?
Które państwo w średniowiecznej Europie uznawane jest za najczystsze?
Czy ryby mają uszy?
Czy kajuty pierwszej klasy na Titanicu były wyposażone w łazienki?
Czy człowiek może wydzielać krwawy pot?
Kiedy pojawił się pierwszy wirus komputerowy?