logo

historia
Prymas Wyszyński w 1980 o KOR-owcach "[KOR] ma w sobie elementy niepewnego pochodzenia. ..."

Prymas Wyszyński w 1980 o KOR-owcach
Prymas Wyszyński w 1980: „[KOR] ma w sobie elementy niepewnego pochodzenia. Kierujące się zasadą 'im gorzej, tym lepiej’ - dla nas. A o Polsce mało myślą. Walka w Bloku kosztem życia Polaków. Trzeba ostrzegać przed tymi ludźmi mało odpowiedzialnymi”.

Arkadiusz Cimoch/twitter
-------------

Pierwszymi 14 sygnatariuszami Apelu – członkami-założycielami KOR byli: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja i Wojciech Ziembiński (zrezygnował w lipcu 1977).
29 września 1976 dołączyła do nich Halina Mikołajska. Kolejnymi członkami zostali Mirosław Chojecki (aktywny od początku akcji pomocy), Emil Morgiewicz, Wacław Zawadzki (wszyscy od października 1976), Bogdan Borusewicz i Józef Śreniowski (od listopada 1976), Wojciech Onyszkiewicz (aktywny od początku akcji pomocy), Anka Kowalska i Stefan Kaczorowski (od 3 stycznia 1977), Adam Michnik (od 29 kwietnia 1977), ks. Zbigniew Kamiński i Jan Kielanowski (od lipca 1977). Od 1977 do 1980 oficjalnym przedstawicielem KOR za granicą, odpowiedzialnym m.in. za kontakty z emigracją był Leszek Kołakowski. Wśród członków KOR charakterystyczną grupą byli tzw. starsi Państwo (Cohn, Lipiński, Pajdak, Rybicki, Steinsbergowa, Szczypiorski, Zieja, Zawadzki, Kielanowski), którzy swoim autorytetem i radą wspierali bieżące działania pomocowe, a także brali udział w redagowaniu oświadczeń programowych. KOR zgromadził osoby o różnych rodowodach politycznych, m.in. członków przedwojennej PPS (Lipiński, Cohn, Steinsbergowa, Szczypiorski), uczestników konspiracji II wojny światowej (Pajdak, Rybicki), tzw. Komandosów (Kuroń, Michnik), harcerzy z Gromady Włóczęgów (Macierewicz, Onyszkiewicz, Naimski). Kuroń, Lipski, Morgiewicz i Ziembiński działali opozycyjnie już w latach 60. Poza formalnymi członkami KOR tworzyli także liczni współpracownicy, m.in.: Wojciech Arkuszewski, Konrad Bieliński, Jacek Bierezin, Seweryn Blumsztajn, Grzegorz Boguta, Andrzej Celiński, Ludwik Dorn, Marek Edelman, Wojciech Fałkowski, Krzysztof Hagemejer, Helena Łuczywo, Witold Łuczywo, Jan Krzysztof Kelus, Andrzej Tadeusz Kijowski, Jacek Kleyff, Eugeniusz Kloc, Sergiusz Kowalski, Grażyna Kuroń, Jan Lityński, Wojciech Ostrowski, Zofia Romaszewska, Zbigniew Romaszewski, Jan Walc, Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Krystyna Starczewska, Stefan Starczewski, Joanna Szczęsna, a także grupa adwokatów, przede wszystkim Andrzej Grabiński, Witold Lis-Olszewski, Jan Olszewski, Władysław Siła-Nowicki, Stanisław Szczuka i Jacek Taylor.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obrony_Robotnik%C3%B3w
Popularne pytania
Który podbity przez Rosjan kraj po 1944 roku stawiał największy opór?
Ile czasu trwa mrugnięcie powieką oka?
Dlaczego we wrześniu 1939 roku obrońcy Warszawy zdjęli wszystkie flagi Czerwonego Krzyża?
Dlaczego szybko poruszamy się na łyżwach?
Co według Napoleona jest potrzebne do prowadzenia wojny?
Ile potrzeba płatków róż do wyprodukowania 1kg olejku różanego?
Kto stworzył geopolityczne hasło "Europa od Władywostoku po Lizbonę"?
Czego po­trze­bu­je se­kwo­ja, aby otwo­rzyć szysz­ki?
Jak bezpiecznie opuścić się po linie?
Ile kilometrów muszą przelecieć trzy pszczoły aby wytworzyć około pół kilograma miodu?
Dlaczego dostarczana do domów woda jest w Polsce taka droga?
Ile trwał najdłuższy pocałunek świata?
Ile egzemplarzy "Mein Kampf" Adolfa Hitera sprzedano w Niemczech do 1938 roku?
Jak działają na człowieka grzybki psylocybinowe?