logo

porady-triki
Komunikacja niewerbalna komandosów

Komunikacja niewerbalna komandosów
"KOMUNIKACJA WEWNĄTRz SPECJAlISTyCzNyCH zESPOŁÓW OCHRONNyCH REAlIzUJĄCyCH zADANIA W zAKRESIE OCHRONy FIzyCzNEJ OSÓB. zAGADNIENIA WyBRANE" Paweł Bojarski

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_47-67.pdf
Popularne pytania
Z jakiej mąki powstaje najzdrowszy chleb?
Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi?
Co to za część ciała?
Kiedy koty pojawiły się w Polsce?
Jak mogą odnosić się do siebie brytyjscy posłowie?
Która roślina jest dla kota narkotykiem?
Co znajduje się na zdjęciu?
Czy polowania na czarownice odbywały się tylko w Europie?
Czyje zdjęcie znajduje się na biurku Angeli Merkel?
Czy Polska produkowała kiedyś samoloty pasażerskie?
Czy człowiek może mieć dwa mózgi?
Co jest wielkanocnym symbolem w USA?
Czy to żółw, ryba czy jaszczurka?
Czy istnieje nieśmiertelne zwierzę?