logo

prawo-polityka
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur (UNCAT)


KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO
TRAKTOWANIA ALBO KARANIA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r.
(Dz. U. z dnia 2 grudnia 1989 r.)
Popularne pytania
Ile trzeba zapłacić księdzu za pogrzeb?
Ile szczytów powyżej 7 tys. m n.p.m. nie zostało nigdy zdobytych?
Czy alkohol pomaga lepiej zapamiętywać?
Jak obliczyć swoją prawidłową wagę?
Do czego służy alcolock?
Co odpowiada się na słowa pożegnania “Z Panem Bogiem”?
Jakiej tematyki dotyczą cztery najpopularniejsze japońskie blogi?
Na co może wpłynąć muzyka w pracy?
Na jakie choroby marihuana działa leczniczo?
Jaką wysokość ma najwyższy rollercoaster na świecie?
Czy włosy łonowe są takiego samego koloru co na głowie?
O ile lat skraca życie poczucie lęku?
Czym się różniło przywłaszczanie państwowego mienia w III RP i Chinach?
Czy bliźniaki mogą mieć dwóch różnych ojców?