logo

matematyka
System liczenia w Azji. Jak powiedzieć liczbę 57

System liczenia w Azji. Jak powiedzieć liczbę 57
Popularne pytania
Jaką komendą można przeszukać w Googlu tylko jeden serwis?
Czym różni się złoto 14-karatowe od 24-karatowego?
Która afera lat 90-tych przyniosła przestępcom największe zyski?
Co jest bardziej rakotwórcze: zwykłe czy e-papierosy?
Jaki rodzaj samookaleczenia kobiet był popularny w cesarskich Chinach?
Czym zastąpić masło?
Jaka jest przeciętna prędkość rowerzysty?
Członkami, którego parlamentu są chrześcijańscy biskupi?
Czy w Hiszpanii można zawrzeć związek małżeński w wieku 14 lat?
Kto jest bardziej odporny na ból: kobiety czy mężczyźni?
Co ma więcej kalorii: pączek czy duże piwo?
Co to za zwierzątko?
Gdzie było więcej ludzi, na Księżycu czy na dnie Rowu Mariańskiego?
Jak głośny był Wielki Wybuch?