logo

geografia
Udział obszarów leśnych pokrytych lasami (lesistość), 2020


Obszar leśny to grunt pod naturalnymi lub nasadzonymi drzewostanami o wysokości co najmniej 5 metrów, z wyłączeniem drzewostanów w systemach produkcji rolnej.
Popularne pytania
Czy żaby mogą żyć na pustyni?
Czy koty rozpoznają siebie w lustrze?
Po czym poznać, że mięso się zepsuło?
Jaki procent naszych działań i myśli realizowana jest nieświadomie?
Co jedli mieszkańcy podczas powstania warszawskiego, gdy skończyły się zapasy?
Który chiński władca rozkazał zakopać żywcem całą armię przeciwnika?
Jakie produkty można łączyć, a jakich połączeń unikać?
Czy nagość w reklamie pomaga w sprzedaży produktu?
Jaki nietypowy prezent otrzymał słynny autor “Władcy Pierścieni” John Tolkien?
Co to jest samhainofobia?
Czy obniżona temperatura otoczenia pomaga utrzymać wagę?
Co znajduje się na zdjęciu?
Co zrobił król Francji Ludwik XVI, aby spopularyzować jedzenie ziemniaków?
Co oznacza, kiedy ktoś pociera oczy lub brwi?