logo

transportCzy zakaz pisania smsów podczas jazdy zwiększa czy zmniejsza liczbę wypadków?

Czy zakaz pisania smsów podczas jazdy zwiększa czy zmniejsza liczbę wypadków?
Zwiększa, bo kierowcy chowają telefon dodatkowo utrudniając sobie jazdę.
Popularne pytania
Jak utrudnić pracę kelnerce/kelnerowi?
Co w internetach oznacza skrót "TIL"?
Z jaką nacją na Bliskim Wschodzie Polacy są najbardziej spokrewnieni?
Ile może ważyć bocianie gniazdo?
Ile dzieci urodziło się dzięki wymianie studenckiej Erasmus?
Co podarował królowi prezydent Roosevelt za naftowy deal w 1945 roku?
W których wymienionych państwach obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW): USA, UK, Japonia, Australia, Francja, Kanada?
Czym zajmował się “królewski nocnikowy”?
Jaki kierunek studiów ukończył Bill Gates?
Co to jest?
Dlaczego ptaki stroszą pióra w mroźny dzień?
Jak w prosty sposób ćwiczyć pamięć?
Co znajduje się na zdjęciu?
Dlaczego podczas odchudzania warto pracować nad mięśniami?