logo

kultura-sztuka
Staropolskie nazwy powinowactw

Staropolskie nazwy powinowactw
Popularne pytania
Od ilu decybeli człowiek odczuwa ból?
Ile osób zamordowano w KL Auschwitz po opuszczeniu obozu przez Niemców?
Dlaczego król Władysław dostał przydomek Łokietek?
Kto powinien kończyć rozmowę telefoniczną jako pierwszy: ten kto dzwoni czy druga strona?
Który z I sekretarzy komunistycznej partii ZSRR nie został pochowany pod murami Kremla?
Dlaczego tak trudno odpowiedzieć na pytanie, co było przed "Wielkim Wybuchem Wszechświata"?
Jaką pojemność w przeliczeniu na GB ma ludzki mózg?
Jaki kolor oczu sprzyja alkoholizmowi?
Dlaczego rurki do nurkowania są tak krótkie?
Skąd pochodzi nazwa "Śląsk"?
Z jakiego powodu panda jest tak bardzo kosztownym w utrzymaniu zwierzęciem?
Co znajduje się na zdjęciu?
Czy jakieś angielskie miasto ucierpiało bardziej niż W-wa z końca powstania?
Dlaczego piraci nosili przepaskę na oku?