logo

natura
Gdzie szukać diamentów?

Gdzie szukać diamentów?
Diamenty krystalizują z magmy na dużych głębokościach 160-200 km, w temp. ok.1350 C i ciśnieniu kilku GPa. Do powierzchni ziemi są wynoszone w wyniku podnoszenia się magmy. Do najbogatszych należą złoża kimberlitowe. Naukowcy odkryli, że gleby zawierające duże ilości tej alkalicznej skały są ulubionym miejscem wzrostu pewnego gatunku palmy - pandanus candelabrum, która rośnie na całym obszarze tropikalnej części Afryki, zwłaszcza w Liberii.
W Europie rośnie roślinka o podobnych wymaganiach glebowych i nazywa się firletka alpejska (viscaria alpina). Występuje ona jednak dziko tylko w górach Europy oraz w północno-wschodniej części Ameryki Północnej.
Popularne pytania
Czy podczas startu Airbusa A380 jego skrzydła wyginają się o ponad 4 metry w górę?
Które oddziały podczas wojny domowej były uważane przez bolszewików za elitarne?
Jaki odsetek kobiet nie jest zadowolona z efektu po wykonanej operacji plastycznej?
Jak wysoko mogą latać ptaki?
Czy picie ludzkiej krwi jest bezpieczne dla zdrowia?
Czy koty mają pępek?
W którym kraju w armii jest prawie tyle samo mężczyzn co kobiet?
Która ryba nie obawia się wpłynąć do paszczy rekina ludojada?
Jak podejmować dobre decyzje?
Ile godzin trwała doba w czasach, gdy na Ziemi rządziły dinozaury?
Czy palenie tytoniu powoduje schizofrenię?
Co jest na zdjęciu?
Jak w języku chińskim brzmi słowo “kot”?
Kiedy w sklepach pojawiła się herbata ekspresowa?