logo

militaria
Wydatki na cele wojskowe w Europie, 2021


Popularne pytania
Po jakim czasie w wyniku pożaru samolot zaczyna się topić?
Samica którego ptaka podrzuca jajo do gniazda innego ptaka i nie interesuje się nim więcej?
Z kogo najczęściej śmieją się Szwedzi?
Które z miast leży na dwóch kontynentach?
Czy wynalazcą peryskopu używanego w czołgach i okrętach podwodnych jest Polak Rudolf Gundlach?
Do jakiego wielkiego koncernu samochodowego należy marka Acura?
Jak szybko da się jechać na rowerze?
W telewizji którego kraju oficjalnie ogłoszono, że jeden z mieszkańców tego państwa wylądował na Słońcu?
Ilu pasażerów z najtańszymi biletami (3 klasy) przeżyło katastrofę Titanica?
Co to jest aglet?
Czy wodę na herbatę należy gotować tylko raz?
Jak się pisze “10-cio metrowy” czy “10-metrowy”?
Jaka kara groziła kobiecie za cudzołóstwo w średniowiecznej Europie?
Drugi najpopularniejszy język w Kalifornii to ....