logo

człowiek
Odsetek europejskich uczniów, według krajów i poziomu edukacji (według ISCED), którzy uczą się języka angielskiego ...


Odsetek europejskich uczniów, według krajów i poziomu edukacji (według ISCED), którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego (stan na 2019 r.), dane Eurostat.
Popularne pytania
Ile śliny wytwarza człowiek w ciągu jednego dnia?
Z jaką prędkością przemieszczają się impulsy nerwowe w ciele człowieka?
Ile metrów ma najdłuższy samochód świata?
Z którym gatunkiem małp człowiek jest najbliżej spokrewniony?
Czy odciski bosych stóp są tak samo unikalne jak odciski palców?
Ile ciężkich czołgów mieli Niemcy podczas ataku na Rosję w 1941 roku?
Ilu Polaków ma na imię Jezus?
Czy w XVIII wieku w Europie czosnek był tak drogi, że uznawano go za symbol bogactwa i statusu społecznego?
Ile osób zmarło w obozie Sachsenhausen po zakończeniu wojny?
Ilu członków PZPR odeszło z partii po puczu wojskowym Jaruzelskiego 1981 roku?
Czy w brytyjskich czołgach można zaparzyć herbatę?
Jaka jest skuteczność szczepionek na grypę?
Jak żaby piją wodę? Jak sprawdzić czystość jeziora lub rzeki?
Kto wymyślił słodkie rogaliki croissant?