logo

geografia
Odsetek obszarów wodnych (jezior, rzek, zbiorników ...) w całkowitej powierzchni danego kraju


Popularne pytania
Które obszary w Polsce są bardziej narażone na trzesięnia ziemi?
Co się stało z kobietą, o którą Chmielnicki rozpoczął wojnę domową?
Czy Boeing 747 (Jumbo Jet) może wylądować tuż po starcie?
Czy Japończycy mogli wygrać z USA w 1941 roku?
Co warto robić pod prysznicem?
Jak w prosty sposób powstrzymać głód?
W której religii dopuszczane jest samobójstwo poprzez zagłodzenie?
W której armii istniał oddział złożony wyłącznie z homoseksualistów?
Czy Pattern Lock (rysowany wzór na ekranie) jest łatwy do złamania?
Czy nasza waga zależy od wagi naszych rodziców?
Jak jest po turecku słowo “ja”?
Jak jest po czesku słowo “babcia”?
Czy w przestrzeni kosmicznej uda się wystrzelić z pistoletu?
Czy naukowcom udało się w warunkach laboratoryjnych wywołać "ducha"?