logo

sport
Najpopularniejsze sporty w szkole średniej (1 i 2 miejsce dla dziewcząt i chłopców) w każdym stanie USA, 2018-2019


Popularne pytania
Jak powstała muzyka?
Jak prawidłowo wymówić słowo “croissant”?
Czy można określić, jak daleko jest burza, mierząc czas między rozbłyskiem a pierwszym grzmotem?
Co to jest?
Kto to powiedział "[...] podobnie my, jak i wy, nie lubimy Rosji ani Czechów"?
Czy większość ciała dorosłego człowieka nigdy nie jest starsza niż 10 lat?
Czy parówki są szkodliwe?
W których godzinach człowiek jest najbardziej kreatywny?
Jaką średnicę ma piasek?
Które zwierzę zabija rocznie więcej ludzi - ślimaki czy skorpiony?
Jaki popularny uszczerbek na zdrowiu sprawia, że jesteśmy narażeni na upadki?
O jaki procent zwiększa swoją objętość zamarzająca woda?
Czy wśród ptaków istnieją jadowite gatunki?
Jak Hitler zniechęcał ludzi do jedzenia mięsa?