logo

geografia
Mapa Falklandów (Malwiny)


Popularne pytania
Jak Chińczycy oceniali politykę USA wobec ZSRR?
Co Europejczycy zawdzięczają piwu?
Na jakie grupy dzielą się Minionki?
Jaki procent sędziów i prokuratorów z NRD pracowało w wymiarze sprawiedliwości zjednoczonych Niemiec?
W którym roku powstała pierwsza polska gra komputerowa?
Gdzie szukać diamentów?
Co budowano dłużej Stadion Narodowy w W-wie czy Empire State Building?
Ile lat musiała mieć dziewczyna, aby dostać pracę w Zakazanym Mieście?
Co jest źródłem dźwięku gitary, skrzypiec czy wiolonczeli?
Które zwierzęta sprzątają miejsce, w którym przebywają?
Czy zwierzę może umrzeć z powodu odczuwanej samotności?
Gdzie znajduje się "Koniec Świata"?
Z którym krajem Polska miała utworzyć jedno państwo po II wojnie światowej?
Czy Niemcy stracili więcej żołnierzy podczas wojny z Francją w 1940 roku, czy podczas wojny z Polską w 1939 roku?