logo

historia
Powstanie styczniowe, 1963. Od jakiegoś czasu obserwujemy nagły wzrost popularności tez tzw. "realistów" ...

Powstanie styczniowe, 1963. Od jakiegoś czasu obserwujemy nagły wzrost popularności tez tzw.
Od jakiegoś czasu obserwujemy nagły wzrost popularności tez tzw. "realistów", którzy swą publicystyką historyczną z kolaboracji z okupantem/zaborcą robią cnotę, z niezłomności przywarę, a z dumy zawadę dla uprawiania "realpolitik". Nie jest to zjawisko nowe. Zwłaszcza w naszej historii pojawiało się w regularnych interwałach i systematycznie wybija przy okazji kolejnych rocznic powstań narodowych. Dziwi jednak fakt, że tak dużo osób, które odwołują się do myśli Piłsudskiego także uległo temu trendowi. A przecież właśnie z tym "zapominaniem o mieczu" Piłsudski całe życie walczył. Tak, był surowym i obiektywnym recenzentem styczniowego zrywu z 1863 r. ale wnioski jakie z niego wyciągnął, w niczym nie przypominają postulatów dzisiejszych "realistów":
"Myśląc o tych czasach - pisał Piłsudski - ze zdziwieniem zawsze pytam, dlaczego rok 1863, gdy naród potrafił wznieść się do takiej wyżyny duchowej, dlaczego klęska, którą wszyscy wszędzie ponosić mogą i ponoszą w każdej wojnie, dlaczego ta klęska inną naukę dała Polsce niż gdzie indziej, gdzie klęski również ponoszono? Przecież w bardzo niedługim czasie po klęsce Polski w roku 1863 i 1864, Francuzi ponieśli także wielką klęskę, a jakże inną z niej wyciągnęli naukę, zbierając siły do odwetu. Tak było we Francji. W Polsce rok 1863 stoi na rubieży upadku wszystkiego tego, co jest wojskiem. Nie tylko wszyscy uciekali od wojska, nie tylko służba wojskowa należała do usuwalnych z myśli polskiej, ale musem rozwagi, musem umiejętności myślenia była pogarda dla stanu żołnierskiego polskiego, staranne usuwanie myśli o żołnierstwie polskim, było staranne wychowanie młodzieży i siebie we wstręcie i pogardzie dla służby i stanu żołnierskiego polskiego. Zwracam panom na to uwagę, że ten silny przełom po klęsce 1863 roku bez względu na to, jak byśmy go tłumaczyli, idący z roku na rok, z godziny na godzinę - żłobił myśl polską , żłobił serca polskie i żłobił dusze polskie".
I jeszcze dygresja, wytrącająca sztandarowy argument "realistów" - daremna ofiara krwi.
Po ogłoszeniu branki młody człowiek nie miał alternatywy. Służba w wojsku carskim była de facto wyrokiem śmierci. Służba trwała 25 lat, od czasu wojny krymskiej czas ten ulegał skracaniu dochodząc do 15 lat od roku 1873 - czasu reform Miljutina. W latach 1832-1873 do wojska rosyjskiego wcielono blisko 309 tys. poborowych z Królestwa Polskiego, z których ok. 75% zmarło, 13% pozostało w Rosji, a tylko 12% wróciło do kraju. Wskaźnik wcielonych do armii carskiej z Królestwa Polskiego wynosił 12,2%. Wcielano więc do armii z Królestwa Polskiego przeciętnie po 5,5 osób na 1000 mieszkańców, dla porównania, z obszaru Rosji mniej, bo po 4 osoby z każdego 1000. Tylko 10% z rekrutów Polaków pełniło służbę w granicach dawnej Rzeczpospolitej, pozostałe 90% rozsyłane było po najdalszych zakątkach Imperium.
„Trafiły mi w ręce dane z powiatu piotrkowskiego. Stamtąd w latach 1833-1856 do wojska w głębi Rosji wzięto 11 tys. osób. Wróciło 498 osób: zniszczonych, schorowanych, okaleczonych. To pokazywało, jak funkcjonuje społeczeństwo, które się nie buntuje” - pisał prof. A. Nowak.
Przez szeregi partii powstańczych przewinęło się w sumie do 200 tys. ludzi. Zginęło według różnych szacunków od 7-20 tys.
Zatem szansa przeżycia powstańca styczniowego w najgorszym razie wynosiła 90% (ginął co dziesiąty). Nawet jeśli dodamy do tego ofiary zsyłek 32 tys., to i tak jest to kilkukrotnie lepszy wynik od 25% szansy przeżycia w armii carskiej.
Krótko mówiąc, to "machający szabelką i kosą" romantyk okazał się w 1863 r. realistą idąc do Kampinosu bić Moskala, zamiast dać się popędzić przez margrabiego Wielopolskiego w carskie kamasze, by gdzieś na Kaukazie bić Czerkiesów w interesie zaborcy.
Na fotografii weterani powstania styczniowego na Kopcu Piłsudskiego w Krakowie.

twitter
Popularne pytania
Jaką nagrodę otrzymał pierwszy polski astronauta - Mirosław Hermaszewski?
Czy jedzenie wpływa na sny?
Czy świnie mogą spoglądać w niebo?
Kiedy samica rekina traci apetyt?
Co skończyło się w 1492 roku?
Jak dobrą pamięć mają muchy?
Czy cukier przyspiesza gojenie się ran?
Jakie słowa są najczęściej wypowiadane przez uczniów?
Jak Chińczycy chcą zdobyć hegemonię nad światem?
Co to jest syndrom martwych pośladków?
Na ile wyceniana jest praca kobiety w domu?
Czy łatwy dostęp do pornografii sprzyja większej liczbie przestępstw seksualnych?
Na co szkodzi hałas?
Który szczyt ma wyższą wysokość względną: Denali (McKinley) czy Mount Everest?