logo

prawo-polityka
Czy w Chinach prezydent wygłasza expose?

Czy w Chinach prezydent wygłasza expose?
Choć nie jest to obligatoryjne, to prezydent co jakiś czas ogłasza cele, które on i partia zamierzają osiągnąć.
Popularne pytania
Kiedy II Rzesza zaczęła zabiegać o kolonie?
Co było powodem opóźnienia niemieckiego ataku na Polskę w 1939 roku?
Od którego roku londyńskie ścieki przestały śmierdzieć?
W którym roku skapitulowała III Rzesza?
Co znajduje się pod mikroskopem elektronowym?
Jakie są smaki kondomów?
Jak mogą odnosić się do siebie brytyjscy posłowie?
Która część ciała człowieka jest najbardziej podatna na wychłodzenie?
Czy niektórzy posłowie II RP wsparli Armię Czerwoną w wojnie z Polską 1920 roku?
W języku którego dużego kraju słowo "kryzys" oznacza "szansę"?
Kto i kiedy stworzył pierwszą szopkę?
Które schorzenia można wyleczyć siłą woli?
Co znajduje się na zdjęciu?
Kiedy Hitler chciał, aby wybuchła wojna w Europie?