logo

wojna
Co się stało z rodziną Piłsudskiego po rozpoczęciu II wojny?

Co się stało z rodziną Piłsudskiego po rozpoczęciu II wojny?
Generał Sikorski zdecydował o przerzuceniu swojej rodziny i rodziny Marszałka do Francji na przełomie 1939/1940 roku.
Popularne pytania
W którym roku zbudowano kościół św. Idziego we Wrocławiu?
Dlaczego w Izraelu uczniowie na matematyce nie używają znaku "+" (plus)?
Co obrzydliwego robi osa baryłkarz bieliniak z ciałem gąsienicy?
Ile czasu potrzeba do całkowitej wymiany naskórka?
Gdzie to jest?
Które z win jest zdrowsze, czerwone czy białe?
Jakie zwierzęta zagrażają bibliotekom?
W której katastrofie lotniczej zginęło najwięcej Polaków?
Czy Gierek obawiał się zjednoczenia Niemiec?
Dlaczego Rockefeller podarował wartą fortunę działkę pod gmach ONZ w Nowym Jorku?
Z jakiego głównego powodu upadł ZSRR?
Co jest cechą wspólną wszystkich obszarów świata, gdzie ludzie żyją najdłużej?
Starszom ojcom rodzi się więcej chłopców czy dziewczynek?
Co to jest Trypanofobia?