logo

wojna
Dlaczego Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku nie mogło być ustawione na linii Wisły?

Dlaczego Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku nie mogło być ustawione na linii Wisły?
Obawiono się, że WB i Francja nie wejdą do wojny, co było podstawowych celem Polski.
Popularne pytania
Jak na Ignacego Paderewskiego mówili Amerykanie?
Na jaką odległość słyszalny jest śpiew płetwala błękitnego w wodzie?
Jak niebezpieczna jest dla zdrowia samotność?
Jak lisy radzą sobie z zimnem?
Z którym krajem Wielka Brytania miała stworzyć jedno państwo w 1940 roku?
Czy zyski na giełdzie mogą zależeć od pogody?
Dlaczego zwierzęta omijają słupy wysokiego napięcia?
Co oznacza imię Grzegorz?
Czy żurawie zimują w Polsce?
Jakiego koloru jest tlen?
Która droga w Polsce jest najbardziej kręta?
Które zwierzę w średniowiecznej Polsce pełniło rolę kota?
Czy szlachta w I RP płaciła podatki?
Ile w Polsce żyje wilków?