logo

prawo-polityka
Czy konstytucja ZSRR gwarantowała wolność słowa?

Czy konstytucja ZSRR gwarantowała wolność słowa?
Wszystkie konstytucje krajów, które znalazły się w rosyjskie strefie wpływów po Jałcie miały konstytucje podobne do konstytucji stalinowskiej z 1936 roku. W artykule 125 tejże konstytucji był zapis, że ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu obywatelowi wolność słowa, manifestacji i zgromadzeń. Oczywiście był to pusty zapis, bo za realizowanie w praktyce tych wolności groziły np: szykany, zastraszanie, prześladowania.
Nie bez powodu ojcowie założyciele USA umieścili punkt o gwarancjach wolności słowa na 1 miejscu!
1. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zakazuje ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń została uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki i weszła w życie 15 grudnia 1791 roku.
Dzisiaj wolności słowa nie istnieje nawet w krajach uważających się za demokracje np. USA, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia ...., jest skutecznie ograniczona, a nawet wręcz likwidowana przez neomarksistowską ideologię gender, której najważniejszym orężem jest cenzura pod hasłem "poprawności politycznej".

Na zdjęciu: Art. 118 i 119 z tekstu konstytucji ZSRR z 1936 roku
Popularne pytania
Jaki kolor ma mleko matki?
Jak się ubierać żeby ukryć brzuch?
W jaki sposób kaczątka rozpoznają matkę?
Jakie zadania mają powołane w 2011 roku "Wojska Kosmiczne Federacji Rosyjskiej"?
Jaką wielkość miała największa naga rzeźba w historii?
W których polskich uzdrowiskach jest czyste powietrze?
Co zrobić żeby mleko nie wykipiało?
Który napęd rakietowy umożliwia dotarcie na Marsa w 12 minut?
Kto w cesarskich Chinach mógł zrobić karierę?
Ile nosów ma ślimak?
Co zrobił król Francji Ludwik XVI, aby spopularyzować jedzenie ziemniaków?
O ile zmniejsza ryzyko rozwodu poślubienie przyjaciela?
Jaki procent towarów stanowiły chińskie produkty w sieci Wal-Mart w 2008 roku?
Jaką karę najczęściej stosowano wobec wrogów politycznych w początkach polskiej państwowości?