logo

historiaJaki program wyborczy miała NSDAP Adolfa Hitlera?

Jaki program wyborczy miała NSDAP Adolfa Hitlera?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Partia Hitlera domagała się m.in.

Wybrane punkty programu.
1. Likwidacji wielkiej własności ziemskiej.

2. Zakazu obrotu ziemią.

3. Wprowadzenia konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania.

4. Przejęcia zysków zakładów przemysłu zbrojeniowego.

5. Robotnicy mięli utworzyć komórki partyjne, aby przejąć kontrolę nad administrowaniem fabryk, zakładów i warsztatów.

6. Domagano się upaństwowienia wielkich koncernów.

7. Wprowadzono niehonorowanie dochodów nie osiągniętych przez pracę, walka z lichwą ...

8. Wzrost sprawności fizycznej przez ustanowienie w szkołach na mocy prawa obowiązku ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu.

9. Edukacja miała zostać scentralizowana, to państwo miało decydować, co dzieci będą się uczyć.

10. Domagano się zastąpienia prawa rzymskiego, które służy materialistycznemu porządkowi świata, niemieckim prawem zwyczajowym.

11. Postulowano budowę armii ludowej (masowej).

12. Domagano się wprowadzenie poprawności politycznej w każdym aspekcie, w tym celu wprowadzono cenzurę i koncesje na wydawanie np. prasy.

13. Partia jest za wolnością wszystkich wyznań religijnych (żadnej nie preferuje), ale państwo zostawia sobie możliwość ingerencji jeśli zostaną naruszone dowolne interesy państwa czy dobro rasy niemieckiej. De facto jest to otwarta groźba przede wszystkim wobec silnego np.w Bawarii Kościoła.

14. Domagano się upaństwowienia dużych domów towarowych i ich dzierżawy po niskiej cenie drobnym kupcom.
.....

Program ten niewiele różnił się od programu komunistów dlatego po rozwiązaniu partii komunistycznej, która była sowiecką agenturą, zdecydowana większość jej członków zasiliła NSDAP.

Źródło: http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3910
Popularne pytania
Która piosenka była najpopularniejsza wśród niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej?
Jak pierwotnie nazywał się zespół The Beatles?
Jak jest po rumuńsku “nie wiem”?
Co zniknęło z oryginalnego zdjęcia przedstawiającego sowieckich żołnierzy wieszających flagę nad Reichstagiem w 1945 roku?
W jaki sposób serwis wykrywa, że smartfon został zalany i nie podlega gwarancji?
Co oznacza słowo "ad personam"?
Czy w warunkach domowych możemy obserwować coś co pozostało po Wielkim Wybuchu?
Czy mewy potrafią pić słoną wodę?
Ilu turystów odwiedziło Kraków w 2014 roku?
Czy bakterie produkują złoto?
Czy dziury w drodze mogą produkować prąd?
Kto jest bardziej wrażliwy na chłód - kobiety czy mężczyźni?
Jak głośno może mruczeć kot ?
Dlaczego w Indiach niektóre dziewczyny muszą poślubić drzewo?