logo

wojna
Jaką długość miała kolumna wojsk Jagiełły idąca pod Grunwald w 1410 roku?

Jaką długość miała kolumna wojsk Jagiełły idąca pod Grunwald w 1410 roku?
Tylko wojska z Wielkopolski, Małopolski i Rusi Czerwonej ciągnęły się przez 140 km, drugie tyle było wojska litewsko-ruskiego.
Popularne pytania
Dwa fotony oddalają się od siebie z prędkością światła, z jaką prędkością będą się poruszać dla obserwatora na Ziemi?
Co należy zjeść, aby pozbyć się czkawki?
Czy kontroler abonamentu RTV z Poczty Polskiej może wejść do mieszkania bez naszej zgody?
W którym roku wykonano to zdjęcie?
Jaki procent personelu obozów koncentracyjnych stanowiły kobiety?
Co zniknęło z oryginalnego zdjęcia przedstawiającego sowieckich żołnierzy wieszających flagę nad Reichstagiem w 1945 roku?
Czy podczas II wojny Brytyjczycy w obawie przed brakiem żywności masowo uśmiercali swoje zwierzęta domowe?
Jak duży może być największy szerszeń świata?
Czy każda pszczoła może zostać królową?
Jak długo trwał najdłuższy związek małżeński?
Ile prawdy jest w stwierdzeniu "pocić się jak świnia"?
Co najczęściej oprócz wody i herbaty jest pite przez ludzi na świecie?
Czy można przestać myśleć?
W którym roku powstał Facebook?