logo

historia
Jak Niemcy tłumaczą to, że zdecydowana większość nazistowskich ludobójców nie poniosła żadnej kary?

Jak Niemcy tłumaczą to, że zdecydowana większość nazistowskich ludobójców nie poniosła żadnej kary?
Hermann Luebbe sformułował tezę, że brak rozliczeń wobec nazistów był niezbędnym warunkiem ustabilizowania się demokracji w RFN.
Popularne pytania
W którym roku powstała pierwsza polska gra komputerowa?
Co oznacza imię Piotr?
Czy obecne zdobycze nauki umożliwiają wskrzeszenie zmarłego?
Kogo z zagranicznych gości T.Mazowiecki zaprosił jako pierwszego na rozmowę po objęciu premierostwa?
Jaką literą poprawnie należy zapisać słowo "ALGIERCZYK"?
Jak pingwiny robią kupę?
Czy w sieci McDonald’s sprzedawano pizzę?
Jak nazwał Stalina jego oponent w partii Bucharin?
Ile kalorii spala człowiek w czasie oglądania filmu?
Z jakim napędem samochód przekroczył po raz pierwszy na świecie prędkość 100 km/h?
Dlaczego dostarczana do domów woda jest w Polsce taka droga?
Czy obniżona temperatura otoczenia pomaga utrzymać wagę?
Jakie słowo w języku staropolskim oznaczało liczbę bliską zera?
Czy zakładanie nogę na nogę jest szkodliwe dla zdrowia?