logo

sport
Czy do ćwiczeń siłowych potrzebne są maszyny, które znajdują się w siłowniach?

Czy do ćwiczeń siłowych potrzebne są maszyny, które znajdują się w siłowniach?
Nie, zdecydowanie lepiej i zdrowiej (ruch na maszynie jest najczęściej nienaturalny) ćwiczyć z wolnym ciężarem bez użycia maszyn
Popularne pytania
Jak uniknąć zaparć?
Czy samolot z latającą muchą w środku jest cięższy?
Czy dzięki rewolucji bolszewickiej zlikwidowano analfabetyzm w Rosji?
Czyje jest to oko?
Jakie zmiany obyczajowe pojawiły się we współczesnych Chinach?
Co musiał zrobić po śniadaniu każdy uczeń elitarnej szkoły w Eton w XVII wieku?
Jak nocą określić, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód?
Jak rozpoznać jaja wiejskie?
Gdzie powstało pierwsze wino?
W którym roku Brytyjczycy i Niemcy spłacili swoje długi wynikające z I wojny światowej?
Czy Chińczycy mają swoją Częstochowę?
Co znajduje się na zdjęciu?
Czy da się podrobić czyjeś pismo?
Jak prawidłowo gotować na parowarze?