logo

wojna
Imperium Attyli Hunów kontra Cesarstwo Rzymskie, 450 rok n.e.


Hunowie (gr. Οῦννοι, Χοῦνοι; łac. Huni, Hunni, Chuni, Unni) – lud koczowniczy, który ok. roku 370 najechał Europę, wywołując wielką wędrówkę ludów, i przyczynił się do upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego.
Hunowie (jako Χοῦνοι) po raz pierwszy wzmiankowani są przez Ptolemeusza (zm. ok. 168), który umieszcza ich pośród ludów europejskiej Sarmacji. Analiza jego tekstu pozwala na przyjęcie, że ówcześni Hunowie żyli pomiędzy Donem a Manyczem na północy, górnym biegiem Kubania na południu i Morzem Azowskim na zachodzie. Na wschodzie ich terytorium mogło się rozciągać aż do Morza Kaspijskiego i regionu ujścia Wołgi. Wydaje się, że w ciągu następnych dwóch stuleci nie zmienili oni miejsca pobytu, ponieważ Ammianus Marcellinus nadal umieszcza ich „za maeockimi bagnami”, czyli w pobliżu Morza Azowskiego. W sumie nawet sceptyczny wobec utożsamiania „Hunów” Ptolemeusza z Hunami późniejszymi Denis Sinor przyznaje, że „nie można polemizować ze stwierdzeniem, iż przed wejściem w kontakt ze światem rzymskim, Hunowie żyli na wschód od Morza Azowskiego, na stepach południowej Rosji lub być może nawet dalej na wschodzie”.

Wiki
Popularne pytania
Kiedy woda zamarza jej objętość się zwiększa czy zmniejsza?
Czy w Polsce obcowanie płciowe i inne czynności seksualne z osobą poniżej 17. roku życia stanowią przestępstwo?
Co oznacza powiedzenie "rwać sobie włosy z głowy"?
Co było powodem wypadków marcowych 1968 w Polsce?
Czy Coca-Cola miała być napojem leczniczym?
Który język urzędowy obowiązuje w przestrzeni kosmicznej?
Co jest głównym powodem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie?
Co oznacza słowo "aksjomat"?
Co budowano dłużej Stadion Narodowy w W-wie czy Empire State Building?
Co Polacy najczęściej kupują w sieci sklepów IKEA?
Jak długo może spać ślimak?
Jaką odległość przebywa ludzki wzrok czytając książkę przez 8 godzin?
Czy wiadomo, czym jest piorun kulisty?
Co stanowi główny pokarm afrykańskich słoni?