logo

zwierzęta
Czy sarna to samica jelenia?

Czy sarna to samica jelenia?
Nie, to dwa różne gatunki, samica jelenia to łania.
Popularne pytania
Czy Niemcy planowali uderzyć na Polskę podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku?
Co zrobił car Mikołaj I z dyktatorem powstania listopadowego generałem Józefem Chłopickim?
Polki za granicą najczęściej wychodzą za mąż za mężczyzn jakiej narodowości?
Czy twórca wieży Eiffela zaprojektował jakiś obiekt w Polsce?
Do jakiej wysokości można spotkać ptaki?
W którym roku piwo w Rosji stało się oficjalnie napojem alkoholowym?
Czy IKEA jest firmą szwedzką?
Co naukowcy nazywają "ekstazą ciemności"?
Jaki procent ludności świata w 1900 roku stanowili mieszkańcy tzw. Zachodu?
Jak Niemcy zareagowali na przewrót majowy?
Kto nie powinien pić mleka?
Kiedy Polacy dowiedzieli się, że po II wojnie stracili połowę kraju?
W ilu bogów wierzą Hindusi?
Jak pozbyć się zapachu kociego moczu?