logo

wojna
Dlaczego polskie rycerstwo nie wzięło udziału w krucjatach?

Dlaczego polskie rycerstwo nie wzięło udziału w krucjatach?
Ponieważ w kraju mieli ogromne problemy z najazdami pogan - Prusów, Litwinów, Jaćwingów i Mongołów
Popularne pytania
Czy mięso sprzedawane w opakowaniach jest gorsze od tego sprzedawanego luzem?
Z czego zrobiona była pierwsza myszka komputerowa?
Czy Żydzi we wrześniu 1939 roku witali Niemców z radością?
Co pojawiło się w sprzedaży wcześniej - wibrator czy odkurzacz?
Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika?
Co oznacza symbol złotówki - PLN?
Czy podczas ataku psa trzeba mu patrzeć prosto w oczy?
Czy można ściągać filmy z youtube?
Jaki procent personelu obozów koncentracyjnych stanowiły kobiety?
Jaki typ mężczyzn faworyzują kobiety w okresie owulacji?
Gdzie pierwotnie miała stanąć Statua Wolności?
Ile kobiet służyło w Legii Cudzoziemskiej?
W jakich okolicznościach powstała melodia do utworu „Yesterday” zespołu The Beatles?
Co Hitler proponował Polsce w zamian za sojusz w wojnie z Rosją w 1939 roku?