logo

historia
Który kraj na początku XIX wieku umożliwił Prusom przetrwanie?

Który kraj na początku XIX wieku umożliwił Prusom przetrwanie?
Bez wątpienia tym krajem była Rosja, tylko dzięki wstawiennictwu Moskwy w Tylży Prusy przetrwały
Popularne pytania
Jaki był pierwotny napis górujacy nad Hollywood?
Co może złagodzić swędzenie po ukąszeniach komarów?
Jaki zwyczaj Wikingów szokował chrześcijan?
Z czego składał się ostatni posiłek znalezionego w tyrolskich górach Człowieka Lodu?
Jak jest po czesku “książka”?
Co było głównym powodem powstania wahadłowców?
W jakim wieku dziecko zaczyna rozpoznawać się w lustrze?
Który z organizmów może w czasie swojego życia wielokrotnie zmieniać płeć?
Dlaczego w II RP powstała antysemicka organizacja ONR?
Co oznaczają numery na pasach startowych?
Jaki procent uczniów ściąga?
Kto pierwszy był w kosmosie?
Czy wszystkie rasy psów mają tego samego wspólnego przodka?
Co Hitler chciał zrobić z Francją?