logo

zdrowie-medycyna
Czy jeśli ktoś niesie pomoc poszkodowanemu i robi to źle popełnia przestępstwo?

Czy jeśli ktoś niesie pomoc poszkodowanemu i robi to źle popełnia przestępstwo?
Nie, chyba że robi to rażąco niedbale i istnieją dowody na to, że robi to celowo. Osoba która pomaga poszkodowanemu jest oczywiście chroniona prawnie i jeśli stara się robić co tylko może, to nic takiej osobie nie grozi. Dużo gorzej jest stać biernie, wtedy grozi kara do trzech lat więzienia (art. 162 paragraf 1 kodeksu karnego).

"Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Popularne pytania
Jakiej marki samochodem jeździł Edward Gierek i Wojciech Jaruzelski?
Jaki był najniższy wynik w historii rozgrywek NBA?
Dlaczego na łąkach dominują kolory - żółty, niebieski i biały?
Ilu rowerzystów potrzeba do wytworzenia energii dla przeciętnego domu?
Czy można przestać myśleć?
Czy wspinając się na Mount Everest alpiniści mogą korzystać z telefonów komórkowych?
W którym kraju powstał pierwszy szpital psychiatryczny?
Dlaczego SMS-y mają tylko 160 znaków?
Kto to jest?
Co po staropolsku oznaczało słowo “ruch*ć”?
Czy rząd polski we wrześniu 1939 roku prosił Rosjan o pomoc materiałową?
Z jakiego powodu miód pszczeli jest tak wyjątkowy?
Jak w latach 50 ubiegłego wieku nazywane były Katowice?
Co oznaczają małe grudki na powiekach?