logo

zdrowie-medycyna
Czy jeśli ktoś niesie pomoc poszkodowanemu i robi to źle popełnia przestępstwo?

Czy jeśli ktoś niesie pomoc poszkodowanemu i robi to źle popełnia przestępstwo?
Nie, chyba że robi to rażąco niedbale i istnieją dowody na to, że robi to celowo. Osoba która pomaga poszkodowanemu jest oczywiście chroniona prawnie i jeśli stara się robić co tylko może, to nic takiej osobie nie grozi. Dużo gorzej jest stać biernie, wtedy grozi kara do trzech lat więzienia (art. 162 paragraf 1 kodeksu karnego).

"Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Popularne pytania
Jak się pisze “01 I 2015” czy “01.I.2015”?
Jaki odsetek terrorystów posiada wyższe wykształcenie?
Dlaczego Aztekowie ofiarowywali bogom ludzkie serca?
Jakie wydarzenie miało ogromny wpływ na rozwój firm Adidas i Puma?
Jaki procent ofiar Auschwitz-Birkenau stanowili Polacy?
Jak długo można przeżyć bez snu?
Dlaczego w Rzymie obalono republikę?
Jakich autostrad przez PRL domagali się Rosjanie?
Czy ze statystyk wynika, że 100 na 50 tys. maratończyków umiera na atak serca w ciągu doby od ukończenia biegu?
Z której części ciała świni pochodzi golonka?
Jak nauczyć się medytować?
Z jaką prędkością potrafią poruszać się w wodzie 9 tonowe orki?
Która kara w średniowieczu, poza karą śmierci, była uważana za najbardziej dotkliwą?
Która część ciała (oprócz twarzy) zdradza, że się cieszymy?